Wales Blood Service needs you!


Blood stocks in #Wales are lower than @welshblood would like them to be.

In under ① hour, you could save up to ③lives by giving blood with @WelshBlood! ❤❤

📍  | Trecenydd Community centre –  22 November
📅 Make an appointment today: 🔗 https://wbs.wales/Trecenydd

 

Mae stociau gwaed yn #Wales yn is nag yr hoffai @welshblood iddynt fod.

Mewn llai nag ① awr, gallech achub hyd at ③ o fywydau drwy roi gwaed gyda @Gwaedcymru! ❤❤

📍  | Canolfan Cymunedol Trecenydd – Tachwedd 22
📅 Gwnewch apwyntiad heddiw: 🔗 https://wbs.wales/Trecenydd